Цөөн үгээр

- Ажлын байрны сул орон тоо - Хөтөл жүдо бөхийн холбоо албан ёсоор байгуулагдлаа - ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

24-р Цэцэрлэг

Нийтэлсэн: 7 жилийн өмнө Үзсэн: 1632

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМЫН ХӨТӨЛ ХОТЫН УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ

НАРЛАГ 24-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

Òóñ öýöýðëýã íü àíõ 1990 îíû 07-ð ñàðûí 02-íä Äàðõàí õîòûí ÀÄÕÃÇàõèðãààíû øèéäâýðýýð ÇÕÓ-ûí òóñëàìæààð 280 õ¿¿õäèéí îðòîé  цэцэрлэг яслийн комбинат нээгдэж,    öýöýðëýãèéí-8, ÿñëèéí-4,  нийт 12 бүлэг,  53 áàãø àæèëëàãñàäòàéгаар үйл  ажиллагаагаа  эхэлж, öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ýýð Â.Äóëàìñ¿ðýí 1990-1995 îí õ¿ðòýë, ×.×àíöàë 1995 îíîîñ îäîîã õ¿ðòýë àæèëëàæ áàéíà. 

            Байгууллагдсан цагаас өнөөг хүртэл нийт 1777 хүүхдэд СӨБоловсролыг эзэмшүүлэн ЕБСургуульд дэвшин суралцуулсан байна. 2016-2017 оны энэ хичээлийн жилд  Нийт 11 бүлэгт 280 хүүхэд хүлээн авч СӨБоловсролын үйлчилгээг иргэд эцэг эхчүүддээ үзүүлж байна.

Тус цэцэрлэг нь нийт 39 ажилтантай, 12 багштай, 100% мэргэжлийн багшлах боловсон хүчнээр хангагдсан бөгөөд 85% нь мэргэжлийн зэрэгтэй, СӨБоловсролын Магистр 2, тэргүүлэх-1,Заах аргач зэрэгтэй-7, 100 хувь Багшлах эрхийн үнэмлэхтэй, туслах багш нар 100 хувь мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан сертификаттай болно.

Тус цэцэрлэгийн багш ажилчдын хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, насан  туршийн боловсролын үндэс СӨБ-ын хөгжилд оруулсан нөр их хөдөлмөрийн үр дүнг Сэлэнгэ аймаг, сум орон нутаг төр захиргаанаас өндрөөр үнэлж дараах шагналаар шагнаж урамшуулсан байна. Үүнд:

•         1993 ОНД  ХӨТӨЛ  ХОРООНЫ  АВАРГА  БАЙГУУЛЛАГА

•         1996 ÎÍÄ ÑÀÉÕÀÍ ÑÓÌÛÍ ÕªÄªË̪ÐÈÉÍ ÀÂÀÐÃÀ

•         1998 ÎÍÄ ÀÉÌÃÈÉÍ ÒÝÐï¯ÍÈÉ ÖÝÖÝÐËÝÃ

•         1999 ÎÍÄ ÑÀÉÕÀÍ ÑÓÌÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ØÈËÄÝà ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ

•         2002 ÎÍÄ ÑÝËÝÍÃÝ ÀÉÌÃÈÉÍ Á¯ÒÝÝË× ÕÀÌÒ ÎËÎÍ

•          2002 ÎÍÄ ÁÑØÓßÀÌÍÛ ÓËÑÛÍ ÌÝÐÃЭÆËÈÉÍ ÕßÍÀËÒÛÍ ÀËÁÀÍÛ ØÀËÃÀËÒÀÍÄ ÕÀÍÃÀËÒÒÀÉ ÑÀÉÍ ¯ÍÝËÃÝÝÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÒªËªª ÌÅÄÀËÜ

•         2005 ÎÍÄ ÑÀÉÕÀÍ ÑÓÌÛÍ ØÈËÄÝà ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ Õ¯ÍÄÝÒ ªÐêÌÆËªË ÖÎË

•         2006 ÑÀÉÕÀÍ ÑÓÌÛÍ ØÈËÄÝà ҪѪÂÒ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀÀÐ

•         2008 ÎÍÄ ÁÑÃÀÇÐÀÀÑ ÇÀÐËАÑÀÍ “¯ËÃÝÐ ÆÈØÝÝ ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÕªÒªËÁªÐ” ØÀËÃÀÐÓÓËÀÕ ÓÐÀËÄÀÀÍÄ ÒÝÐï¯Í ÁÀÉÐ

•         2010   ОНД  СЭЛЭНГЭ  АЙМГИЙН  ШИЛДЭГ  ЦЭЦЭРЛЭГ  НОМИНАЦАД  ТЭРГҮҮН  БАЙР

•         2011  ОНД  СУМЫН  ШИЛДЭГ  БАЙГУУЛЛАГА

•         2013 оны САЙХАН СУМЫН АВАРГА БАЙГУУЛЛАГА

•      2013 оны Сэлэнгэ аймгийн Боловсролын Газрын Сургалтын шилдэг хөтөлбөр”-ийн уралдаанд” Тэргүүн байр”

•      2013 онд Сэлэнгэ аймгийн СӨБоловсролын мэргэжлийн багш нарын Олимпиадын уралдааны  Алт,Мөнгө,Хүрэл медиальт.

•         2014 онд  Аймгийн  боловсролын газраас зохион байгуулсан “Хүүхдэд нэг бүрийн хөгжих сургалтын орчин- сургалтын хэрэглэгдэхүүн уралдаанд Сэлэнгэ аймгийн 35 цэцэрлэгээс  шилдэг 10 байгууллагын нэгээр шалгарч БНХАУлсын Манжуур хотоор аялаад ирсэн.

•         2014 онд Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагаас зарласан   “Сайн үйлсийн аян”-д Тэргүүн байр эзэллээ

•         2014 он ДЗОУБ-ын “Хүүхдэд ээлтэй байгууллага

•         2014 он “Шилдэг ногоон байгууламж”-тай цэцэрлэг

•         2014 он “Улсын тэргүүний цэцэрлэг”-ээр  шалгарлаа

•         2015 онд Улсын АУДИТ-ын шалгалтанд онц сайн үнэлгээ авч 2016 оны шалгалтаас чөлөөлөгдөв.

•         2016 оны  БСШУЯам, Боловсролын хүрээлэн,Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Боловсролын үнэлгээний төвөөс “Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх Сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаа” зөвлөгөөнд Сэлэнгэ аймагтаа шалгарсан

•         2016 оны  БСШУЯам, Боловсролын хүрээлэн,Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт,Боловсролын үнэлгээний төвөөс “Зөв монгол хүүхэд хөтөлбөр-Хүүхэд бүрийн хөгжилд” эсээ бичвэрийн уралдаанд Сэлэнгэ аймгаас Улсад шалгарсан.

•         2016 онд Сэлэнгэ аймагт СӨБоловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх түшиц цэцэрлэгийн нэг болсон.

•         2016 онд СӨБоловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр  Орхон бүсийн Зөвлөн туслахаар ажиллаж байна.

Тус хамт олноос хөдөлмөр бүтээлээрээ манлайлсан тэргүүний ажилтан, Төрийн дээд одон медаль-1, БТАжилтан -12, Салбарын тэргүүний ажилтанууд- 5, БСГазрын шагналтан 56  төрөн гарсан байна.