Цөөн үгээр

- ХОРИГЛОСОН ХУГАЦААНД АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДСАН, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧИЛСЭН ТОХИОЛДОЛД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОНО. - COVID19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БҮХ ТАЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ АВЧ БАЙНА. - ХЯНАЛТЫН ЦЭГҮҮДЭЭР НЭВТЭРЧ БУЙ ИРГЭДЭЭС АСУУМЖ АВНА.

ТОГТООЛ

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 3 ТОГТООЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2020-06-01 2020-01-06 Файл татах
2 36 ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2020-01-29 2020-01-29 Файл татах
3 33 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-01-29 2020-01-29 Файл татах
4 30 ШИНЭ КОРОНАВИРУСИЙН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-01-26 2020-01-26 Файл татах
5 25 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2020-01-22 2020-01-22 Файл татах
6 24 ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2020-01-22 2020-01-22 Файл татах
7 18 МАЛ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТАЛААР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-01-15 2020-01-15 Файл татах
8 17 АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТҮҮНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ, ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛИЙГ ТАСЛАН ЗОГСООХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-01-15 2020-01-15 Файл татах
9 15 МӨНГӨН УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
10 10 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
11 13 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
12 16 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН АЖЛЫН АЛБА БАЙГУУЛАХ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
13 0 “ГУРВАН ТУЛГУУРТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО” БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-04-09 2019-04-09 Файл татах
14 0 Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийг хавсралт ѐсоор батлах тухай 2019-04-09 2019-04-09 Файл татах
15 0 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-03-25 Файл татах
16 0 “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 2019-03-25 2019-03-25 Файл татах
17 14 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
18 15 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
19 16 ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
20 17 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
21 0 “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам” 2019-03-12 2019-03-12 Файл татах
22 0 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 2019-03-02 2019-03-02 Файл татах
23 0 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 2019-03-02 2019-03-02 Файл татах
24 0 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГААС ОЛГОХ ШАГНАЛЫН ЖУРАМ 2019-03-02 2019-03-02 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ