Цөөн үгээр

- Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдав. - ЭР ЦЭРГҮҮД ЭХ ОРНОО ХАМГААЛАХААР МОРДЛОО. - “ҮЕ ҮЕИЙН АТАРЧДЫН ДУРСАМЖ УУЛЗАЛТ”-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ТОГТООЛ

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 0 “ГУРВАН ТУЛГУУРТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО” БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-04-09 2019-04-09 Файл татах
2 0 Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийг хавсралт ѐсоор батлах тухай 2019-04-09 2019-04-09 Файл татах
3 0 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-03-25 Файл татах
4 0 “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 2019-03-25 2019-03-25 Файл татах
5 14 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
6 15 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
7 16 ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
8 17 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
9 0 “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам” 2019-03-12 2019-03-12 Файл татах
10 0 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 2019-03-02 2019-03-02 Файл татах
11 0 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 2019-03-02 2019-03-02 Файл татах
12 0 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГААС ОЛГОХ ШАГНАЛЫН ЖУРАМ 2019-03-02 2019-03-02 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ