Цөөн үгээр

- Ажлын байрны сул орон тоо - Хөтөл жүдо бөхийн холбоо албан ёсоор байгуулагдлаа - ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТОГТООЛ

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 3 ТОГТООЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2020-06-01 2020-01-06 Файл татах
2 188 БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ СУНГАХ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-05-27 2020-05-27 Файл татах
3 184 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2020-05-20 2020-05-20 Файл татах
4 8 2020 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагатай холбоотой авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-04-09 2020-04-09 Файл татах
5 15 Улсын онцгой комиссын хуралдааны тэмдэглэл 2020-04-09 2020-04-09 Файл татах
6 96 “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III” Батлах тухай 2020-03-18 2020-03-18 Файл татах
7 36 ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2020-01-29 2020-01-29 Файл татах
8 33 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-01-29 2020-01-29 Файл татах
9 30 ШИНЭ КОРОНАВИРУСИЙН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-01-26 2020-01-26 Файл татах
10 25 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2020-01-22 2020-01-22 Файл татах
11 24 ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2020-01-22 2020-01-22 Файл татах
12 24 ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2020-01-22 2020-02-01 Файл татах
13 18 МАЛ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТАЛААР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-01-15 2020-01-15 Файл татах
14 17 АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТҮҮНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ, ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛИЙГ ТАСЛАН ЗОГСООХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-01-15 2020-01-15 Файл татах
15 15 МӨНГӨН УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
16 10 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
17 13 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
18 16 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН АЖЛЫН АЛБА БАЙГУУЛАХ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
19 484 “Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд баримтлах журам” 2019-12-30 2019-12-30 Файл татах
20 472 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-12-25 2019-12-25 Файл татах
21 439 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-12-18 2019-12-18 Файл татах
22 450 ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-12-18 2019-12-18 Файл татах
23 343 “Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам” батлах тухай 2019-09-04 2019-09-04 Файл татах
24 318 “Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”- 2019-08-14 2020-08-14 Файл татах
25 0 “ГУРВАН ТУЛГУУРТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО” БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-04-09 2019-04-09 Файл татах
26 0 Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийг хавсралт ѐсоор батлах тухай 2019-04-09 2019-04-09 Файл татах
27 0 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-03-25 Файл татах
28 0 “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 2019-03-25 2019-03-25 Файл татах
29 14 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
30 15 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
31 16 ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
32 17 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-25 2019-04-19 Файл татах
33 0 “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам” 2019-03-12 2019-03-12 Файл татах
34 0 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 2019-03-02 2019-03-02 Файл татах
35 33 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 2019-03-02 2019-03-02 Файл татах
36 0 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГААС ОЛГОХ ШАГНАЛЫН ЖУРАМ 2019-03-02 2019-03-02 Файл татах
37 0 “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” 2019-01-23 2019-01-23 Файл татах