"Хамтын хүчээр орон нутгаа хөгжүүлье" 2016-2020 он