Цөөн үгээр

- Сайхан сумын Засаг дарга бөгөөд Хөтөл хотын Захирагч - Тендер урилга - Тендер урилга
3 САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ

5 жилийн өмнө 400

ЗДТГ-ын 3 сарын ажлын мэдээ...
2 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ

5 жилийн өмнө 536

ЗДТГ-ын 2 сарын ажлын мэдээ...
1 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ

5 жилийн өмнө 502

ЗДТГ-ын сарын ажлын мэдээ...